Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. το Παιδικό

3ο Παιδικό Φεστιβάλ

Το Παιδικό Φεστιβάλ άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό και το ενδιαφέρον των φοιτητών να αυξάνεται. Αναρτήθηκε ανακοίνωση εθελοντικής συμμετοχής για όσους φοιτητές ενδιαφέρονταν να οργανώσουν εργαστήρια, παρουσιάστηκαν η πορεία και οι στόχοι του σε ανοικτή εκδήλωση και συγκροτήθηκε Οργανωτική Επιτροπή. Οι διδάσκοντες οργάνωσαν συναντήσεις συνεργασίας με τους εθελοντές, προκειμένου να συζητήσουν ιδέες για δημιουργικές, καινοτόμες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου 2012 και καθημερινά λειτουργούσαν επτά εργαστήρια. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εργαστηρίων ήταν ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός των δράσεων, η χρήση κυρίως άχρηστου και φυσικού υλικού και ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου.

Συμμετείχαν τα σχολεία: 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό Δημοτικό, Νηπιαγωγείο Κ. Καστριτσίου, 21ο και 48ο Νηπιαγωγείο, Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ΙΔ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πάτρας, Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «Σωτηρχόπουλος».Λίγα στατιστικά…

Συμμετείχαν:

- 200 φοιτητές

- 6 διδάσκοντες

- 250 παιδιά

- 7 σχολεία

- Οργανώθηκαν 7 εργαστήρια