Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. το Παιδικό

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης

και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πανεπιστημιούπολη

26504 Ρίο Πατρών


E-mail: festival@upatras.gr

www.childrenfestival.gr

Επικοινωνία