Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. το Παιδικό

Προηγούμενα Φεστιβάλ

Το πρώτο Παιδικό Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το 2010. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ Παιδικά Φεστιβάλ, ενώ τον Ιούνιο του 2018 σειρά έχει το 9ο Παιδικό Φεστιβάλ.

Επισκεφτείτε το αρχείο μας, για να δείτε τις δράσεις που έγιναν, ποιοι συμμετείχαν και τι έγραψε ο Τύπος για μας.

1ο Παιδικό Φεστιβάλ 2010 2ο Παιδικό Φεστιβάλ 2011 3ο Παιδικό Φεστιβάλ 2012 4ο Παιδικό Φεστιβάλ 2013 5ο Παιδικό Φεστιβάλ 2014 6ο Παιδικό Φεστιβάλ 2015
7ο Παιδικό Φεστιβάλ 2016 8ο Παιδικό Φεστιβάλ 2017