Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. το Παιδικό

Το Παιδικό Φεστιβάλ

Το Παιδικό Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. ξεκίνησε το 2010 με στόχο το άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία και τη δημιουργία δεσμών μεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών, γονέων, νηπιαγωγείων, φοιτητών και πανεπιστημίου. Διεξάγεται κάθε χρόνο επί μία εβδομάδα (τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου) και οι δραστηριότητές του, εκπαιδευτικού κυρίως προσανατολισμού, πραγματοποιούνται στους χώρους του Τμήματος.

Ύστερα από 8 χρόνια ανελλιπούς ετήσιας διοργάνωσής του, περισσότερα από 6000 παιδιά συμμετείχαν σε δημιουργικά εργαστήρια, ενώ περίπου 1000 φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάσκονται, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να αναλάβουν ευθύνες, δημιουργώντας μια «κοινότητα συνεργασίας».

Υπεύθυνη για το συντονισμό του Φεστιβάλ είναι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από φοιτητές και ένα διδάσκοντα. Τον πιο σημαντικό, όμως, ρόλο τον έχουν οι φοιτητές/-τριες του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., οι οποίοι/-ες υλοποιούν εθελοντικά τις δράσεις του Φεστιβάλ και μεριμνούν για την άψογη διεξαγωγή του.

Περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο των φεστιβάλ θα βρείτε στο άρθρο αυτό και εδώ.