Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. το Παιδικό

1ο Παιδικό Φεστιβάλ

Η ιδέα διεξαγωγής του Παιδικού Φεστιβάλ ξεκίνησε το 2010 στο πλαίσιο προπτυχιακών μαθημάτων που διδάσκονται στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., ένα πανεπιστημιακό Τμήμα που προετοιμάζει μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για την Προσχολική Εκπαίδευση.

Στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς 2009-2010, σαράντα επτά φοιτητές του δεύτερου και του τρίτου έτους επισκέφτηκαν για μία εβδομάδα δύο σχολεία (το Πειραματικό Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ρίου) που φιλοξενούνται στο χώρο του Πανεπιστημίου, προκειμένου να οργανώσουν πρωτότυπες και δημιουργικές δραστηριότητες για τα νήπια και τα προνήπια. Οι δραστηριότητες, οι οποίες βασίζονταν σε διάφορες μορφές δραματοποίησης και κινητικής έκφρασης, στόχευαν στη βελτίωση των φυσικών και κινητικών ικανοτήτων των παιδιών, στην ανάπτυξη της δημιουργικής τους έκφρασης, στη διεύρυνση της φαντασίας τους, κ.λπ.

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν από τους φοιτητές ακολουθώντας την παρακάτω δομή:

1. Έναρξη: Παιχνίδια γνωριμίας, συνεργασίας, δημιουργίας ομάδας, συντονισμού, επικοινωνίας, κ.ά.

2. Βασικό μέρος: Κύρια δραστηριότητα (στόχος, μέθοδος διδασκαλίας, υλικό, σύνδεση με γνωστικές περιοχές, λεκτικές οδηγίες, πιθανές παραλλαγές, κ.ά.)

3. Κλείσιμο: Δραστηριότητες ηρεμίας, εικαστικής έκφρασης, χαλάρωσης, συζήτηση, αξιολόγηση, κ.ά.


Λίγα στατιστικά…

Συμμετείχαν:

- 47 φοιτητές

- 1 διδάσκων

- 90 παιδιά

- 2 σχολεία

- οργανώθηκαν 2 εργαστήρια