Ανακοινώσεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο 12ου Παιδικού Φεστιβάλ

Το επιμορφωτικό σεμινάριο του 12ου Παιδικού Φεστιβάλ  του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Απριλίου και ώρα 11:00 στο τεχνολογικό περιβάλλον του Zoom: σύνδεσμος, κωδικός: 914266.

Το σεμινάριο θα παρουσιάσει η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Παιδικού Φεστιβάλ και ο κύριος Γιάννης Γκόκας, σκηνοθέτης και παραγωγός, στην εταιρεία xFrame. Θα δοθούν πληροφορίες για σημαντικά θέματα που αφορούν την δημιουργία παιδαγωγικών δραστηριοτήτων σε μορφή τηλεκπαίδευσης.  Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν από φοιτήτριες/τές σε συνεργασία με τις/τους διδάσκουσες/οντες του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. στο πλαίσιο του 12ου Παιδικού Φεστιβάλ.