Το Παιδικό Φεστιβάλ

Το Παιδικό Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. ξεκίνησε το 2010 με στόχο το άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία και τη δημιουργία δεσμών μεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών, γονέων, νηπιαγωγείων, φοιτητών και πανεπιστημίου. Διεξάγεται κάθε χρόνο επί μία εβδομάδα (τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου) και οι δραστηριότητές του, εκπαιδευτικού κυρίως προσανατολισμού, πραγματοποιούνται στους χώρους του Τμήματος.

Ύστερα από 13 χρόνια ανελλιπούς ετήσιας διοργάνωσής του, 10000 παιδιά συμμετείχαν σε δημιουργικά εργαστήρια, ενώ περίπου 1000 φοιτήτριες/-ές είχαν τη δυνατότητα να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάσκονται, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να αναλάβουν ευθύνες, δημιουργώντας μια «κοινότητα συνεργασίας».

Υπεύθυνη για το συντονισμό του Φεστιβάλ είναι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από φοιτήτριες/-ές και μία διδάσκουσα. Τον πιο σημαντικό, όμως, ρόλο τον έχουν οι φοιτήτριες/-ές του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., οι οποίες/-οι υλοποιούν εθελοντικά τις δράσεις του Φεστιβάλ και μεριμνούν για την άψογη διεξαγωγή του.

Απόφοιτες του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. οργανώνουν από το 2016 το δικό τους φεστιβάλ, το Βεγγέρα fest, στο Φαλατάδο της Τήνου!

Περισσότερες πληροφορίες για το Παιδικό Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω κείμενα (1 , 2 , 3 , 4).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail : festival@upatras.gr

Μπορείτε να μας βρείτε :