Οργανωτική Επιτροπή

2024

15ου Παιδικού Φεστιβάλ
Υπεύθυνη Συντονισμού Εθελοντών

Σταυροπούλου Κωνσταντίνα

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Δημητρακοπούλου Σεβαστιάνα

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Ρήγα Βασιλική

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Ρίμπα Κωνσταντίνα

Υπεύθυνη Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανατσούτσολα Ναταλία Φιλοθέη

Υπεύθυνη Υποδοχής Επισκεπτών

Μπάρλα Δέσποινα

Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης

Νίκα Μαρία Ειρήνη

Οργανωτική Επιτροπή

2023

14ου Παιδικού Φεστιβάλ
Υπεύθυνη Εθελοντών

Δημητρακοπούλου Σεβαστιάνα

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Καποπούλου Κωνσταντίνα

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Ρήγα Βασιλική

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Βλάχου Αλεξάνδρα

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρου

Τρυφωνοπούλου Αθηνά

Υπεύθυνη Επικοινωνίας με τα σχολεία και τους επισκέπτες

Μπουμπούκη Βασιλική

Υπεύθυνη Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών

Ρίμπα Κωνσταντίνα

Οργανωτική Επιτροπή

2022

13ου Παιδικού Φεστιβάλ
Υπεύθυνη Εθελοντών

Αλεξάνδρα Βλάχου

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Χαλάτση Βασιλική

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Ρήγα Βασιλική

Εξωτερικός Συνεργάτης

Νίκος Παντελιάς

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Λαουρδέκη Γεωργία

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρου

Κοντίλη Ευανθία Μαρκέλλα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας με τα σχολεία και τους επισκέπτες

Ραλλού Τσούμπη

Υπεύθυνη Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών

Βλασσοπούλου Φρατζέσκα

Οργανωτική Επιτροπή

2021

12ου Παιδικού Φεστιβάλ
Υπεύθυνη Εθελοντών

Χαλάτση Βασιλική

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Σκλήρη Ελένη

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Ρήγα Βασιλική

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Δελλαπόρτα Μαρίνα

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρου

Μιχαλοπούλου Δέσποινα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας με τα σχολεία και τους επισκέπτες

Λαουρδέκη Γεωργία

Υπεύθυνη Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών

Βλασσοπούλου Φρατζέσκα

Οργανωτική Επιτροπή

2020

11ου Παιδικού Φεστιβάλ
Υπεύθυνη Εθελοντών

Χαλάτση Βασιλική

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Σκλήρη Ελένη

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Ρήγα Βασιλική

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Σερντάρι Τζέσικα

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρου

Δελλαπόρτα Μαρίνα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας με τα σχολεία και τους επισκέπτες

Λαουρδέκη Γεωργία

Υπεύθυνη Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών

Βελούδου Ζαχαρούλα

Οργανωτική Επιτροπή

2019

10ου Παιδικού Φεστιβάλ
Υπεύθυνη Εθελοντών

Τσιώμου Αγαθή

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Ρηγοπούλου Κωνσταντίνα

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Ρήγα Βασιλική

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Σταυροπούλου Ελένη

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρου

Μπεκιάρη Ιωάννα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας με τα σχολεία και τους επισκέπτες

Κυρίτση-Χάδιαρη Μαρία

Υπεύθυνη Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών

Αρβανιτάκη Διονυσία

Οργανωτική Επιτροπή

2018

9ου Παιδικού Φεστιβάλ
Υπεύθυνη Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών

Σταυροπούλου Ελένη

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Ρηγοπούλου Κωνσταντίνα

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Ρήγα Βασιλική

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Κυρίτση-Χάδιαρη Μαρία

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρου

Μπεκιάρη Ιωάννα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας με τα σχολεία και τους επισκέπτες

Αρβανιτάκη Διονυσία

Υπεύθυνη Εθελοντών

Τσιώμου Αγαθή

Οργανωτική Επιτροπή

2017

8ου Παιδικού Φεστιβάλ
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Μπόμπολα Γεωργία-Ελένη

Υπεύθυνη Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών

Σταυροπούλου Ελένη

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Ρήγα Βασιλική

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Στούμπου Αικατερίνη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας με τα σχολεία και τους επισκέπτε

Κυρίτση-Χάδιαρη Μαρία

Υπεύθυνη Εθελοντών

Κολοκυθά Ιωάννα

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρου

Βερβαινιώτη Μαρία

Οργανωτική Επιτροπή

2016

7ου Παιδικού Φεστιβάλ
Υπεύθυνη Εθελοντών

Αχριάνη Ανθή

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρου

Θεοδόση Ευσταθία

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Ρήγα Βασιλική

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Μπάστα Στυλιανή

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Κισκηρέα Ευαγγελία

Υπεύθυνη Επικοινωνίας με τα σχολεία και τους επισκέπτες

Στούμπου Αικατερίνη

Υπεύθυνη Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών

Mπαρούση Δήμητρα

Οργανωτική Επιτροπή

2015

6ου Παιδικού Φεστιβάλ
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Αλεξοπούλου Θεοδώρα

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρου

Γρίβα Ευανθία

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Ρήγα Βασιλική

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Θεοδωροπούλου Γεωργία

Υπεύθυνη Επικοινωνίας με τα σχολεία και τους επισκέπτες

Κατσούδα Ασημίνα

Υπεύθυνη Εθελοντών

Μπάστα Στυλιανή

Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών

Σαρρής Γιώργος-Παναγιώτης

Οργανωτική Επιτροπή

2014

5ου Παιδικού Φεστιβάλ
Υπεύθυνη Εθελοντών

Κωνσταντοπούλου Χριστίνα

Υπεύθυνη Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών

Μπακάλη Μαρία

Υπεύθυνη Επικοινωνίας με τα σχολεία και τους επισκέπτες

Ρίζου Αθηνά

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Κατσούδα Ασημίνα

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρου

Θεοδωροπούλου Γεωργία

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Γκόργκα Βασιλική

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Ρήγα Βασιλική

Οργανωτική Επιτροπή

2013

4ου Παιδικού Φεστιβάλ
Υπεύθυνη Εθελοντών

Κατσιδήμα Μαρία-Αγγελική

Υπεύθυνη Επικοινωνίας με τα σχολεία και τους επισκέπτες

Κατσούδα Ασημίνα

Υπεύθυνη Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρου

Θεοδωροπούλου Γεωργία

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας

Ρήγα Βασιλική

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Δούρου Ελένη

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Σαρρής Γιώργος-Παναγιώτης

Υπεύθυνη Εθελοντών

Κοκοβίκα Γεωργία

Υπεύθυνη Αξιολόγησης

Κωνσταντοπούλου Χριστίνα

Υπεύθυνη Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών

Μπουζάκη Φωτεινή

Γενικά καθήκοντα

Κονδυλάρου Άννα

Υπεύθυνη Εθελοντών

Χαλικιοπούλου Ευανθία-Ειρήνη

Οργανωτική Επιτροπή

2012

3ου Παιδικού Φεστιβάλ
Μέλος Οργανωτικής

Ρώρου Βασιλική-Νικολίτσα

Μέλος Οργανωτικής

Θεοδωροπούλου Γεωργία

Μέλος Οργανωτικής

Κατσούδα Ασημίνα

Μέλος Οργανωτικής

Κοκοβίκα Γεωργία

Μέλος Οργανωτικής

Κουτσούμπα Χρυσούλα

Μέλος Οργανωτικής

Δούρου Ελένη

Υπεύθυνη Συντονισμού

Ρήγα Βασιλική

Μέλος Οργανωτικής

Τατσή Αλεξάνδρα

Μέλος Οργανωτικής

Κυρίου Μαρία

Μέλος Οργανωτικής

Μάμμα Σοφία

Μέλος Οργανωτικής

Μπουζάκη Φωτεινή

Μέλος Οργανωτικής

Χαβιάρα Αγγέλα

Μέλος Οργανωτικής

Σταματοπούλου Γεωργία-Αναστασία

Μέλος Οργανωτικής

Κωνσταντοπούλου Χριστίνα

Μέλος Οργανωτικής

Σαρρής Γιώργος-Παναγιώτης

Μέλος Οργανωτικής

Παναγιωτακοπούλου Δανάη

Μέλος Οργανωτικής

Χαλικιοπούλου Ευανθία-Ειρήνη