Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος του Παιδικού Φεστιβάλ είναι σύστημα επικοινωνίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών με το κοινό, μέσω του οποίου παρέχονται προς το κοινό πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με τη δράση του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. «Παιδικό Φεστιβάλ».

Ο επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, η οποία διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου. Το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. είναι ο μόνος δικαιούχος και νόμιμος διαχειριστής του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Περιεχόμενο συνιστούν, χωρίς εξαίρεση, τα κείμενα, τα προγράμματα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα γραφικά, τα video, οι λογισμικές εφαρμογές, τα λογότυπα, οι επωνυμίες και τα λοιπά γνωρίσματα του ιστοτόπου.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου, των υπηρεσιών και όλων όσων έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στον ιστότοπο από το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., αποτελούν ιδιοκτησία του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί, να προσθέτει, να αφαιρεί το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης πρέπει να γνωρίζει ότι απαγορεύεται ρητά η πώληση, η τροποποίηση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η φόρτωση, η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η διανομή ή η αναδιανομή, η έκδοση, η εκτέλεση, η διαμόρφωση, η μεταγλώττιση, η δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) μέρους ή όλου του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου για οποιαδήποτε άλλη χρήση, κερδοσκοπική ή μη, πλην της προσωπικής του ενημέρωσης.

Το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. δεν εγγυάται και, κατά συνέπεια, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων /δεσμών (hyperlinks), καθώς και για ενδεχόμενη διακεκομμένη, αποσπασματική ή εσφαλμένη ροή πληροφοριών μέσω του παρόντος ιστοτόπου είτε μέσω άλλων ιστοτόπων ή server, από τους οποίους ο επισκέπτης λαμβάνει το περιεχόμενο.

Το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. δεν έχει ευθύνη για την πιθανή «ζημία» των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη του διαδικτυακού τόπου, τη χρήση του, τον εξοπλισμό ή το λογισμικό του επισκέπτη, τις μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων, τους ιούς ή άλλα στοιχεία (worms, Trojan horses, κ.ά.), καθώς και με τις πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου αυτού.

Το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. δεν έχει ευθύνη για πιθανά λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα, για εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος.

Για διαχειριστικά θέματα και θέματα αναρτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βασιλική Ρήγα.