12 Φεστβαιλ Αφισα 11 Φεστβαιλ Αφισα 10 Φεστβαιλ Αφισα 8ο φεστιβαλ αφισα

10ο φεστιβαλ κινητο 8ο φεστιβαλ κινητο 9ο φεστιβαλ κινητο καλως κινητο 10ο φεστιβαλ κινητο 10ο φεστιβαλ κινητο

The Children's Festival is organized by the students of TE.AP.I. of the University of Patras in collaboration with the teachers of the Department. Every year, at the end of spring and for a week, about 2000 preschool children visit the Children's Festival, together with their teachers or parents, in order to participate in creative activities and educational orientation workshops, which take place on the premises of the Department.

Το 13ο Παιδικό Φεστιβάλ

will be held

6-10 Ιουνίου 2022

9:30-12:30

Κατεβάστε το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του 12ου Παιδικού Φεστιβάλ here

Watch all the videos of the Festival on our channel at Youtube

Announcement

Announcement

12ο Παιδικό Φεστιβάλ, μια εβδομάδα με πολύ παιχνίδι!

Ο πειραματισμός του 12ου Παιδικού Φεστιβάλ με την τηλεκπαίδευση έφτασε στο τέλος του. Μια πρωτότυπη δράση του Παιδικού Φεστιβάλ για τα παιδιά του νηπιαγωγείου, με πολλή φροντίδα από τις φοιτήτριες, τους φοιτητές και τις...

Read more

Find us on Social Media

Contact Form

For more information, fill out the form with the topic and we will respond to you as soon as possible.

    You can find us!

    University of Patras Department of Educational Sciences and Early Childhood Education University Campus 26504, Rio Patras, Greece