Συχνές Ερωτήσεις για το Παιδικό Φεστιβάλ

Πότε πραγματοποιείται το Παιδικό Φεστιβάλ για το 2022;

Το Παιδικό Φεστιβάλ πραγματοποιείται 6-10 Ιουνίου 2022, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9:30 μέχρι τις 12:30.

Where does the Children's Festival take place?

The Children's Festival takes place at the University of Patras, in the premises of DESECE.

Who organizes the Children's Festival?

The Children's Festival is organized by DESECE students and students. in cooperation with the Department's instructors.

Πώς μπορώ να εργαστώ εθελοντικά ως φοιτήτρια/ φοιτητής στο Παιδικό Φεστιβάλ;

Το Παιδικό Φεστιβάλ αφορά προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υπ. διδακτορικούς φοιτητές και αποφοίτους του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται σε σχετική φόρμα.

Ποια εργαστήρια πραγματοποιούνται στο Παιδικό Φεστιβάλ;
  • Renewable energy sources
  • Storytelling
  • Origami
  • Traditional songs and dances
  • Intercultural Education
  • Researchers of Mathematics
  • The Land of Colours
  • Traditional Games
  • Musical Tales
  • Circus Games
  • Robotic Explorations
  • Participate and Decide
  • The Art of the Earth
  • PlayPracticum

 

What ages does the Children's Festival address?

The Children's Festival is aimed at preschool children.

What kind of activities are happening at the Children's Festival?

You can find more about the workshops here.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το Παιδικό Φεστιβάλ;

Το Παιδικό Φεστιβάλ μπορούν να παρακολουθήσουν οικογένειες, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί και φορείς/οργανισμοί/ιδρύματα που ασχολούνται με παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Πώς μπορώ να συμμετέχω ως σχολείο στο Παιδικό Φεστιβάλ;

Το Παιδικό Φεστιβάλ απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και ως σχολείο μπορείτε να συμμετέχετε δηλώνοντας συμμετοχή σε σχετική φόρμα.

How can I participate as a family in the Children's Festival?

You can visit the Children's Festival any day and time you want, from the days and hours of it, without making a record.