Συχνές Ερωτήσεις για το Παιδικό Φεστιβάλ

When is the Children's Festival for 2021 taking place?

The Children's Festival takes place 7-11 June 2021, Monday to Friday, from 9:30 to 12:30.

Where does the Children's Festival take place?

The Children's Festival takes place at the University of Patras, in the premises of DESECE.

Who organizes the Children's Festival?

The Children's Festival is organized by DESECE students and students. in cooperation with the Department's instructors.

Πώς μπορώ να εργαστώ εθελοντικά ως φοιτήτρια/ φοιτητής στο Παιδικό Φεστιβάλ;

Το Παιδικό Φεστιβάλ αφορά προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υπ. διδακτορικούς φοιτητές και αποφοίτους του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται σε σχετική φόρμα.

Which workshops were held at the 10th Children's Festival?
 • Renewable energy sources
 • Storytelling
 • Origami
 • Traditional songs and dances
 • Intercultural Education
 • Researchers of Mathematics
 • The Land of Colours
 • Traditional Games
 • Musical Tales
 • Circus Games
 • Robotic Explorations
 • Participate and Decide
 • The Art of the Earth
What ages does the Children's Festival address?

The Children's Festival is aimed at preschool children.

What kind of activities are happening at the Children's Festival?

You can find more about the workshops here.

Who can visit the Children's Festival?

Families, kindergartens, kindergartens and institutions / institutions with pre-school children can attend the Children's Festival.

Πώς μπορώ να συμμετέχω ως σχολείο στο Παιδικό Φεστιβάλ;

Το Παιδικό Φεστιβάλ απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και ως σχολείο μπορείτε να συμμετέχετε δηλώνοντας συμμετοχή σε σχετική φόρμα.

How can I participate as a family in the Children's Festival?

You can visit the Children's Festival any day and time you want, from the days and hours of it, without making a record.